Działka rolna Sprzedaż: Darłowo
Nr oferty WD01817
Cena metra 24 PLN
Liczba pokoi 0
Piętro 0
Cena 10 000 000 PLN
Powierzchnia 423660.00 m2

42 HA nad morzem z linią brzegową rzeki Grabowej.

Działka polderów łąkowych o powierzchni 423 660 mkw., w kształcie zbliżonym do trójkąta, na długości ponad 1000 m granicząca z rzeką Grabową. Działka położona w odległości 1,4 km od linii morza.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest oznaczona jako 77RZ - tereny polderów łąkowych. Możliwy podział nieruchomości na działki o powierzchni co najmniej 2 500 mkw., szerokość frontu wydzielanej działki do 30 m. Zgodnie ze wspomnianym MPZP uchwalonym w roku 2007, na terenie obowiązuje zakaz zabudowy i lokalizacji obiektów tymczasowych.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Darłowo, jest to prawie w całości obszar torfowy i znajduje się w granicach zagrożenia powodzią. Tereny polderów chronione są od strony rzeki Grabowej wałem przeciwpowodziowym. Dopuszcza się modernizację, przebudowę oraz budowę nowych obiektów hydrotechnicznych do regulacji stosunków wodnych. Istniejące zbiorcze rowy melioracyjne do zachowania. Dopuszcza się zastąpienie istniejącego systemu melioracyjnego drenażem.

W ewidencji gruntów ziemia oznaczona jako: łąka ŁIII o powierzchni 16 600 mkw., łąka ŁIV o powierzchni 371 060 mkw., łąka ŁV o powierzchni 4 400 mkw. i rowy o łącznej powierzchni 31 600 mkw.

Dojazd do działki z dwóch stron. Od strony północnej dojazd asfaltową ulicą Lotników Morskich, łączącą Darłowo z Darłówkiem Zachodnim. Drugi dojazd drogą utwardzoną - ulicą Reymonta. W obu drogach dojazdowych jest poprowadzona sieć z infrastrukturą techniczną (woda, prąd, kanalizacja, gaz).

Od strony południowo-wschodniej działka graniczy z terenem zurbanizowanym, od zachodu z rzeką Grabową. Na terenie działki znajduje się kilka słupów elektroenergetycznych.

Opiekun oferty

Krzysztof Budynek 668 156 667 slawno@budynek-darlowo.pl


Działka rolna Sprzedaż: Darłowo
Nr oferty WD01817
Cena metra 24 PLN
Liczba pokoi 0
Piętro 0
Cena 10 000 000 PLN
Powierzchnia 423660.00 m2

42 HA nad morzem z linią brzegową rzeki Grabowej.

Działka polderów łąkowych o powierzchni 423 660 mkw., w kształcie zbliżonym do trójkąta, na długości ponad 1000 m granicząca z rzeką Grabową. Działka położona w odległości 1,4 km od linii morza.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest oznaczona jako 77RZ - tereny polderów łąkowych. Możliwy podział nieruchomości na działki o powierzchni co najmniej 2 500 mkw., szerokość frontu wydzielanej działki do 30 m. Zgodnie ze wspomnianym MPZP uchwalonym w roku 2007, na terenie obowiązuje zakaz zabudowy i lokalizacji obiektów tymczasowych.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Darłowo, jest to prawie w całości obszar torfowy i znajduje się w granicach zagrożenia powodzią. Tereny polderów chronione są od strony rzeki Grabowej wałem przeciwpowodziowym. Dopuszcza się modernizację, przebudowę oraz budowę nowych obiektów hydrotechnicznych do regulacji stosunków wodnych. Istniejące zbiorcze rowy melioracyjne do zachowania. Dopuszcza się zastąpienie istniejącego systemu melioracyjnego drenażem.

W ewidencji gruntów ziemia oznaczona jako: łąka ŁIII o powierzchni 16 600 mkw., łąka ŁIV o powierzchni 371 060 mkw., łąka ŁV o powierzchni 4 400 mkw. i rowy o łącznej powierzchni 31 600 mkw.

Dojazd do działki z dwóch stron. Od strony północnej dojazd asfaltową ulicą Lotników Morskich, łączącą Darłowo z Darłówkiem Zachodnim. Drugi dojazd drogą utwardzoną - ulicą Reymonta. W obu drogach dojazdowych jest poprowadzona sieć z infrastrukturą techniczną (woda, prąd, kanalizacja, gaz).

Od strony południowo-wschodniej działka graniczy z terenem zurbanizowanym, od zachodu z rzeką Grabową. Na terenie działki znajduje się kilka słupów elektroenergetycznych.