MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to pierwszy dokument do którego należy zajrzeć chcąc poznać możliwości inwestycyjne nieruchomości.
Jeśli został sporządzony, można go znaleźć w systemie informacji przestrzennej danej gminy.