Gospodarstwo rolne Sprzedaż: Lejkowo
Nr oferty WD01544
Cena metra 4 PLN
Liczba pokoi 2
Piętro 0
Cena 840 000 PLN
Powierzchnia 199000.00 m2

Gospodarstwo Rybackie położone w dolinie rzeki Grabowej.

Nieruchomość składa się z 11 działek gruntu, zabudowanych basenami tuczowymi o wymiarach 6 x 38 x 1,1 m wraz z odprowadzalnikiem o szerokości 1,30 m i długości ok. 33 m, w ilości 5 szt. oraz basenami narybkowymi o wymiarach 4 x 38 x 1,1 m w ilości 10 szt. W skład gospodarstwa rybackiego – ośrodek intensywnej hodowli pstrąga w miejscowości Lejkowo, wchodzą m.in. następujące obiekty: piaskownik dwukomorowy, doprowadzalnik żelbetowy, baseny narybkowe i tuczowe, przepompownia osadów, odstojnik odchodów stałych, poletka osadowe, rurociąg odpływowy, budynek socjalny, drogi wewnętrzne o nawierzchni betonowej szerokości 5 m i szambo o objętości 8,1 m3.

W dniu 30.09.2020 r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne na całoroczny pobór wód rzeki Grabowej do produkcji rybackiej, dla potrzeb hodowli ryb przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego w rzece Grabowej, pomiędzy ujęciem a zrzutem z hodowli, na piętrzenie wód rzeki grabowej do rzędnej 14,70 m n.p.m. i całoroczny zrzut wód wykorzystanych do rzeki Grabowej, za pomocą urządzenia zrzutowego.

Zobowiązuje się Gospodarstwo Rolne Hodowla Ryb do utrzymania w należytym stanie technicznym wszystkich budowli i urządzeń wodnych związanych z funkcjonowaniem ośrodka, w szczególności urządzeń oczyszczających wody poprodukcyjne, ujęcia wody powierzchniowej oraz stopnia piętrzącego. Utrzymywania w naturalnym korycie rzeki Grabowej. Corocznego zarybiania rzeki Grabowej w ramach rekompensaty na rzecz środowiska, w związku z utrudnieniem migracji, narybkiem letnim pstrąga potokowego w ilości 10 000 szt. oraz wylęgiem żerującym troci wędrownej w ilości 5 000 szt.

Niniejsze pozwolenie zostało udzielone na okres do dnia 28.09.2040 r.

W budynku socjalnym jest instalacja elektryczna i wodna. Ogrzewanie elektryczne.

Działki, na których znajdują się stawy są w nieregularnym kształcie o szerokości ok. 150 m i długości ok. 1,6 km. Nieruchomość ogrodzona płotem z siatki, z metalową bramą wjazdową.

Nieruchomość do przekazania od zaraz. Cena 840 000 zł zawiera Vat w wysokości 23%.

Gospodarstwo Rybackie położone w granicach obszaru NATURA 2000 PLH 320003 Dolina Grabowej.

Lejkowo (180 stałych mieszkańców) - miejscowość położona na terenie Gminy Malechowo, w odległości 11 km od Malechowa, 22 km od Sławna, 30 km od Darłowa i 32 km od Koszalina.

 

Opiekun oferty

Krzysztof Budynek 668 156 667 slawno@budynek-darlowo.pl


Gospodarstwo rolne Sprzedaż: Lejkowo
Nr oferty WD01544
Cena metra 4 PLN
Liczba pokoi 2
Piętro 0
Cena 840 000 PLN
Powierzchnia 199000.00 m2

Gospodarstwo Rybackie położone w dolinie rzeki Grabowej.

Nieruchomość składa się z 11 działek gruntu, zabudowanych basenami tuczowymi o wymiarach 6 x 38 x 1,1 m wraz z odprowadzalnikiem o szerokości 1,30 m i długości ok. 33 m, w ilości 5 szt. oraz basenami narybkowymi o wymiarach 4 x 38 x 1,1 m w ilości 10 szt. W skład gospodarstwa rybackiego – ośrodek intensywnej hodowli pstrąga w miejscowości Lejkowo, wchodzą m.in. następujące obiekty: piaskownik dwukomorowy, doprowadzalnik żelbetowy, baseny narybkowe i tuczowe, przepompownia osadów, odstojnik odchodów stałych, poletka osadowe, rurociąg odpływowy, budynek socjalny, drogi wewnętrzne o nawierzchni betonowej szerokości 5 m i szambo o objętości 8,1 m3.

W dniu 30.09.2020 r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne na całoroczny pobór wód rzeki Grabowej do produkcji rybackiej, dla potrzeb hodowli ryb przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego w rzece Grabowej, pomiędzy ujęciem a zrzutem z hodowli, na piętrzenie wód rzeki grabowej do rzędnej 14,70 m n.p.m. i całoroczny zrzut wód wykorzystanych do rzeki Grabowej, za pomocą urządzenia zrzutowego.

Zobowiązuje się Gospodarstwo Rolne Hodowla Ryb do utrzymania w należytym stanie technicznym wszystkich budowli i urządzeń wodnych związanych z funkcjonowaniem ośrodka, w szczególności urządzeń oczyszczających wody poprodukcyjne, ujęcia wody powierzchniowej oraz stopnia piętrzącego. Utrzymywania w naturalnym korycie rzeki Grabowej. Corocznego zarybiania rzeki Grabowej w ramach rekompensaty na rzecz środowiska, w związku z utrudnieniem migracji, narybkiem letnim pstrąga potokowego w ilości 10 000 szt. oraz wylęgiem żerującym troci wędrownej w ilości 5 000 szt.

Niniejsze pozwolenie zostało udzielone na okres do dnia 28.09.2040 r.

W budynku socjalnym jest instalacja elektryczna i wodna. Ogrzewanie elektryczne.

Działki, na których znajdują się stawy są w nieregularnym kształcie o szerokości ok. 150 m i długości ok. 1,6 km. Nieruchomość ogrodzona płotem z siatki, z metalową bramą wjazdową.

Nieruchomość do przekazania od zaraz. Cena 840 000 zł zawiera Vat w wysokości 23%.

Gospodarstwo Rybackie położone w granicach obszaru NATURA 2000 PLH 320003 Dolina Grabowej.

Lejkowo (180 stałych mieszkańców) - miejscowość położona na terenie Gminy Malechowo, w odległości 11 km od Malechowa, 22 km od Sławna, 30 km od Darłowa i 32 km od Koszalina.